Tipy na výlet

Zřícenina hradu Košumberk

Hrad je poprvé připomínán roku 1318. Po požáru roku 1573 byl hrad renesančně přestavěn. V druhé polovině 16. století byla na Košumberku zřízena českobratrská škola, kde byli vychováváni mladí protestantští šlechtici (mj. i později proslulý válečník Albrecht z Valdštejna). Roku 1684 přešel Košumberk do vlastnictví jezuitské koleje v Hradci Králové, která si zřídila vedle poutního kostela své sídlo. Po zrušení řádu jezuitů spravoval panství církevní fond a v roce 1926 přešlo do majetku Thurn-Taxisů. V současné době je majetkem města Luže.

Více informací: http://www.kosumberk.cz

Zámek Nové Hrady

Zámek Nové Hrady je rokoková stavba vybudovaná v letech 1774–1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel podle stavebního návrhu Josefa Jägra. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván “Malý Schönbrunn” nebo “České Versailles”. Celý zámecký areál je zasazen do krásné a dosud civilizací poměrně málo dotčené krajiny. 

Více informací: http://www.nove-hrady.cz

Zámek Litomyšl

Litomyšlský zámek, národní kulturní památka a památka UNESCO, je jednou z hlavních dominant města Litomyšl a jednou z nejvýznamnějších památek renesance u nás. Historie osídlení zámeckého návrší a pozdějšího zámku je s historií města neodmyslitelně spjata po celou dobu jeho existence. Dnes je zámek jedním z turistických magnetů, které do Litomyšle každoročně přitahují tisíce turistů.

Více informací: https://www.zamek-litomysl.cz

Toulovcovy Maštale

Přírodní rezervace Toulovcovy Maštale patří mezi nejzajímavější a nejmalebnější kouty Pardubického kraje. V oblasti Toulovcových Maštalí je překrásná příroda, která doposud nebyla příliš poznamenána civilizací. Nacházejí se zde pískovcové skalní útvary Toulovcovy a Městské Maštale. Oblast je protkána sítí turistických stezek i cyklotras.

Více informací: https://www.mastale.cz

Městské muzeum Skuteč

Stálé expozice městského muzea přibližují historii i současnost tradičních řemesel Skutečska – kamenictví a obuvnictví. Těšit se můžete na venkovní expozici těžby a zpracování kamene, která Vás prostřednictvím jednotlivých zastavení provede „fiktivním lomem“ a jeho typickými pracovišti v období od konce devatenáctého století do poloviny století dvacátého. Řada exponátů je funkční a schopna plnohodnotných ukázek práce. Vnitřní kamenická expozice podrobněji popisuje vývoj kamenoprůmyslu včetně prezentace geologických zajímavostí Skutečska.

Více informací: http://muzeum.skutec.cz

Skanzen Veselý Kopec

Při návštěvě Veselého Kopce si návštěvník vybaví obrázky Josefa Lady plné klidu, rovnováhy, uspořádanosti a harmonie. Skanzen se nachází na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů. Nejednoho malíře okouzlilo střetnutí harmonické, nepoškozené krajiny s chudou oblastí hor plnou kopců a kamení. Místní kraj poskytl ideální místo pro výstavbu skanzenu. Odpovídala jejich představám o životě na venkově. Z původních domků stojících na Veselém Kopci se dochovala chaloupka bezzemka - příbytek nejchudší vrstvy. Ostatní stavby byly převezeny z okolních vesnic. V současné době tvoří skanzen téměř třicet objektů.

Více informací: http://www.vesely-kopec.cz